پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

در این پاور پوینت شما میتوانید در باره تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران اطلاعاتی بدست بیاورید و می توانید برای ارایه مطالب در کلاس و دانشگاه خود اقدام کنید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 30
حجم 597 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی پاورپوینت تاریخ

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


1-فرهنگ را تعریف کنید؟

2-تمدن را تعریف کنید؟

3-چه رابطه ای بین فرهنگ و تمدن وجود دارد؟

4-علل و عوامل ایجاد یا زایش تمدن ها را بنویسید؟

5-علل و عوامل انحطاط تمدنها را بنویسید؟

6-دوره های تاریخ عرب را بنویسید؟

7-دوره جاهلیت از دوره های تاریخ عرب را توضیح دهید؟ویژگیهایش را بگویید؟

8-پیامبر اساس تمدن اسلامی را در مدینه برچه پایه هایی استوار کردند؟ یا اولین ومهمترین اقدامات پیامبر در مدینه چه بود؟

9-زمینه های شکل گیری تمدن اسلامی را بنویسید؟

10در مورد جایگاه علم و دانش دراسلام چه می دانید بنویسید؟

11-انتقال علوم و جذب دانشمندان به جهان اسلام چگونه بود بنویسید؟

12-درباره نهضت ترجمه چه می دانید بنویسید؟

13-دوره های نهضت ترجمه را بنویسید؟

14-مهمترین مراکز علمی ایجاد شده در جهان اسلام کدامندو ویرگی بنویسید؟

15-طبقه بندی علوم چگونه صورت گرفته بنویسید؟

16-اولین دانشمندان مسلمان که به طبقه بندی علوم اقدام کرده اند را نام برده و طبقه بندی آنها را بنویسید؟

17نقش دانشمندان مسلمان در گسترش علم ریاضیات چه بود؟

18-نام 3 نفر ازدانشمندان مسلمان در علم ریاضی همراه باآثار آنها را بنویسید؟

19-نقش دانشمندان مسلمان در علم نجوم چه بوده؟

20-نام 3 نفر از دانشمندان مسلمان درعلم نجوم همراه باآثارآنها؟

21-نقش دانشمندان مسلمان درعلم فیزیک و مکانیک چه بوده؟

22-نام 3 نفر از دانشمندان مسلمان درعلم فیزیک و مکانیک همراه با آثار آنها بنویسید؟

23-نقش دانشمندان مسلمان درگسترش علم پزشکی چه بوده بنویسید؟

24-نام 3 نفر از دانشمندان مسلمان در گسترش علم پزشکی بوده بنویسید؟

25-نقش دانشمندان مسلمان درگسترش علم شیمی چه بوده بنویسید؟

26-نام 3 نفراز دانشمندان مسلمان درعلم شیمی همراه با آثارشان رابنویسید؟

27-اقدامات خلفا برای سروسامان دادن به اوضاع اداری حکومت اسلامی چه بوده بنویسید؟

28-دیوان برید و وظایف آن را بنویسید؟

29-دیوان جند(جیش) و وظایف آنرا بنویسید؟

30-دیوان بیت المال و وظایف آنرا بنویسید؟

31-حسبه و وظایف و شرایط آنرا بنویسید؟ 

32-علل رکود تمدن اسلامی را بنویسید؟

33-تحجر به چه معناست و چگونه باعث رکود تمدن اسلامی می شود؟

34-علل جنگهای صلیبی را بنویسید؟

35-جنگهای صلیبی چگونه باعث رکود تمدن اسلامی شد؟

36-اوضاع آندلس در زمان فتح مسلمان چگونه بود بنویسید؟

37-علل ضعف ویزیگوتها را بنویسید؟

38-درباره تاریخ سیاسی آندلس در زمان حکومت اسلامی چه می دانید بنویسید؟

39-علل سقوط آندلس را بنویسید؟

40-خیزش مجدد تمدن اسلامی درچه سلسله هایی بوده بنویسید؟

41-درباره شکل گیری صفویه چه میدانید بنویسید؟

42-درباره تشکیل حکومت صفویه چه می دانید بنویسید؟اقدامات شاه اسماعیل صفوی چه بوده بنویسید؟

43-درباره تثبیت حکومت صفویه چه می دانید بنویسید؟اقدامات شاه طهماسب صفوی چه بوده بنویسید؟

44- درباره اقتدار حکومت صفویه چه می دانید بنوسیسد؟اقدامات شاه عباس صفوی چه بوده بنویسید؟

45-علل سقوط صفویه چه بود بنویسید؟


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از download

خرید فایل word پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از download

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از download

خرید پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از download

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از download

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از download

خرید پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از download

دانلود مقاله پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از download

دریافت مقاله پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از download

خرید فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از download

دانلود تحقیق پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از download

خرید مقاله پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از download

دانلود مقاله پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از www

خرید پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از www

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از www

دریافت فایل word پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از www

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از www

دریافت فایل word پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از www

دانلود فایل word پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از www

خرید فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از www

دانلود تحقیق پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از www

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از www

خرید کارآموزی پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از www

دانلود مقاله پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از pdf

خرید فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از pdf

خرید فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از pdf

خرید فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از pdf

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از word

دریافت فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از word

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از word

دانلود تحقیق پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از word

دانلود تحقیق پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از word

خرید فایل word پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از word

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از word

دریافت فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از word

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از word

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از word

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از word

دریافت فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از word

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از word

دریافت تحقیق پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از free

دانلود مقاله پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از free

خرید تحقیق پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از free

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از free

دانلود فایل word پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از free

دریافت مقاله پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از free

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از free

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از free

خرید کارآموزی پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از free

دریافت فایل word پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از free

خرید تحقیق پاورپوینت تحلیل و بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از free


مطالب تصادفی